GEDU 2016 - POZIVAkademija umetnosti Novi Sad


Poštovani/a,
Pozivamo Vas i Vaše saradnike na konferenciju GEDU 2016 (Game Development and Education), na temu: Obrazovanje kadra za rad u industriji video-igara: od neformalne obuke do studijskog programa

Konferencija će se održati 27. februara 2016. godine u Novom Sadu u Amfiteatru Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 1.

Teme konferencije su:

Nadamo se uspešnoj saradnji od koje će koristi imati i obrazovni sistem i industrija video-igara.


S poštovanjem,
Organizacioni komitet:
Doc. dr Manojlo Maravić
Dr Vladimir Dimoviski
Asis. mr Igor Kekeljević

PROGRAM KONFERENCIJE

VremeDešavanje
10:00-10:30 Registracija učesnika
10:30- 10:40 Svečano otvaranje i pozdravni govori (mr Siniša Bokan, dekan Akademije umetnosti-Novi Sad, dr Vladimir Pavlov, pokrajinski sekretar za nauku, dr Dušan Nikolić, rektor UNS)
10:40-11:10 Uvodno predavanje-predstavljanje projekta (dr Manojlo Maravić i dr Vladimir Dimovski)
11:10-11:40 Obrazovanje za rad u industriji video-igara - Tamara Milenković (Mad Head Games)
11:40-12:10 Kritički pristupi u obrazovanju studenata: Ideologija, otpor, subverzija i kreativnost u prostoru kompjuterskih igara - Vladan Joler (Akademija umetnosti-Novi Sad)
12:10- 12:30 pauza za kafu (kafa i osveženje za sve učesnike)
12:30-13:00 Game design & education - agile approach - Alex Migitko (Datcroft Games)
13:00-13:30 10 godina predmeta Dramaturgija video-igara na FDU - Mirko Stojković (Fakultet dramskih umetnosti -Beograd)
13:30-14:00 Umetnička produkcija i studentske prakse u kompanijama za razvoj video-igara - Ivan Francuski (EIPIX Entertainment)
14:00-15:00 pauza
15:00-15:30 Graficki proces stvaranja igara - Vanja Todorić / Beba Balašević (Panza Games)
15:30-16:00 Predstavljanje studijskog programa Animacija u inženjerstvu - Igor Kekeljević (Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad)
16:00-16:30 Predlog Kursa kreativnog pisanja video-igara: modifikacija postojećeg Kursa kreativnog pisanja u pravcu interaktivnog i multimedijalnog pripovedanja - Miloš Jocić (Filozofski fakultet- Novi Sad)
16:30- 17:00 „Gamification“ oblast kao veza kurikuluma studija dizajna igara i poslovnih studija - dr Mladen Čudanov (Fakultet organizacionih nauka - Beograd)
17:00-17:40 Panel diskusija i zaključci konferencije
Učesnici: Mirko Stojković (FDU-Beograd), Ivan Zorkić (Mad Head Games), Ivan Francuski (Eipix), Miloš Jocić (Filozofski fakultet-Novi Sad)
Moderatori: dr Manojlo Maravić i dr Vladimir Dimovski

REGISTRACIJA

Prijava za konferenciju je završena. Hvala na interesovanju.